Regulamin

Regulamin Pro-Turnieje.pl

1. Wstęp:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://pro-turnieje.pl/ (dalej: „Serwis”).

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Usługi:

Serwis oferuje użytkownikom informacje na temat nadchodzących turniejów, wyników, statystyk i innych powiązanych treści.

3. Warunki uczestnictwa:

a. Udział w turniejach Pro-Turnieje.pl jest otwarty dla polskich i zagranicznych klubów oraz akademii piłkarskich.

b. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play i etyki sportowej.

4. Zapisy i opłaty:

a. Zgłoszenia uczestnictwa dokonywane są poprzez platformę internetową Pro-Turnieje.pl.

b. Opłaty turniejowe – o ile występują – ustalane są indywidualnie dla każdego turnieju i uwzględniają zakres świadczonych usług.

5. Listy uczestników:

a. Składy ilościowe zespołów powinny być zgłoszone przed terminem zamknięcia zapisów.

b. Dopuszczalne są zmiany w składach zgodnie z regulaminem danego turnieju.

6. Organizacja turnieju:

a. Pro-Turnieje.pl zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i miejsc rozgrywek w uzasadnionych przypadkach.

b. Wszelkie decyzje sędziowskie są ostateczne i niepodważalne.

7. Nagrody:

a. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych zespołów są uzależnione od specyfiki danego turnieju i są przedstawione w regulaminie konkretnego wydarzenia.

8. Odpowiedzialność:

a. Pro-Turnieje.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne, wypadki lub kontuzje uczestników podczas turnieju.

9. Postanowienia końcowe:

a. Każdy zespół zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju i akceptacji jego postanowień przed udziałem.

b. Pro-Turnieje.pl zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian w regulaminie, o których uczestnicy zostaną poinformowani w odpowiedni sposób.

Zespół Pro-Turnieje.pl życzy wszystkim uczestnikom udanej i emocjonującej rywalizacji!